Adószám: 19662927-1-43
Számlaszám: 11705008-20464565
Váltás klasszikus nézetre

Átadtuk a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumot

A fenntartó Ökumenikus Segélyszervezet célja, hogy a zöldmezős beruházásként megépült komplexum ne csak az ország legmodernebb, de egyik legjobb középiskolája is legyen 

 

2023. augusztus 29-én került sor a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium új épületének ünnepélyes átadására. A zöldmezős beruházásként megépült 11 ezer négyzetméteres középiskola épületét a legkorszerűbb oktatási formákhoz igazodó terek, és a legmodernebb 21. századi digitális technika teszik az országban egyedülállóvá. Az Ökumenikus Segélyszervezet fenntartásában működő technikum és gimnázium felmenő rendszerben 600 diák számára kínál piacképes szaktudást a logisztika, pénzügy és informatika területén, valamint gimnáziumi és két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályokat is indít. A középiskola túl azon, hogy a térségben élő diákok számára versenyképes alternatívát kínál az ingázással elérhető budapesti iskolákhoz képest, sokfunkciós épületével hosszú távon szolgálja majd a térség kulturális, sport és oktatási igényeit is. 

A 18 osztályteremmel, 16 csoportteremmel, 9 szaktanteremmel és sportkomplexummal létrejött iskolaépületet Lázár János építési és közlekedési miniszter adta át. A térség nevében köszöntőt mondott Menczer Tamás országgyűlési képviselő, valamint Tarjáni István Biatorbágy város polgármestere. Az intézmény fenntartójának nevében Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az összefogásban: Magyarország Kormányának, térség és a település vezetőinek, az épület CÉH Zrt., illetve Annus Marina vezette tervezőcsapatának, a kivitelező Fejérbál Zrt. munkatársainak.

Lehel László kiemelte az előkészítésben részt vevő szakértők meghatározó szerepét, és külön köszönetet mondott az Ökumenikus Segélyszervezet évtizedes partnerének, a Velux Alapítványoknak, akik a szakképzés jelentőségére irányították figyelmüket, és támogatást adtak az iskola előkészítéséhez.

Köszönet szólt azoknak a stratégiai partnereknek is, akik elsőként köteleződtek el az iskola működésének hosszú távú támogatása iránt, így a Tescónak, a CTP-nek és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványnak. Végül, de nem utolsó sorban az elnök-igazgató külön köszönetét fejezte ki a helyi lakosságnak, illetve mindazoknak a családoknak, akik már bizalmat szavaztak az új intézménynek.  

 

A megnyitón felszólalt Járai Zsigmond, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki az iskola polgári keresztény értékek, és a minőség iránti elkötelezettségéről beszélt. Frész Attila az intézmény igazgatója pedig hangsúlyozta: az iskola nemcsak épületében, de oktatási módszertanában is innovatív, 21. századi oktatást kíván képviselni.  

21. századi épület – 21. századi oktatás

A múlt év szeptemberében ideiglenes helyszínen indult iskola a legkorszerűbb eszközökkel, a legjobb pedagógusokkal segíti diákjait annak érdekében, hogy az itt végzettek a munkaerőpiac elvárásai szerinti tudással, gyakorlati tapasztalattal, magas szintű nyelvtudással, digitális kompetenciákkal felvértezve kerüljenek ki az iskolából és igény szerint folytathassák felsőfokú tanulmányaikat. Az intézmény mind az elméleti, mind a gyakorlati képzésben meghatározó szerepet szán az iskolának otthont adó, dinamikusan fejlődő gazdasági régió vállalatainak. Első stratégiai partnereként a Tesco kapcsolódott be az iskola diákjai elméleti és gyakorlati képzésébe, valamint kínál mentorprogramot legtehetségesebb tanulói számára. 

Az iskolaépület építészeti belső és külső kialakításában az Ökumenikus Segélyszervezet alapelveit és alapértékeit kívánja tükrözni, mint a tisztelet, a bizalom, a szakértelem, a minőség, a tanulóközpontúság, a nyitottság, az együttműködés, a közösség, a kereszténység és a fenntarthatóság.  Az új iskolaépületet az iskolahasználók igényei szerint alakították, igazodva a legkorszerűbb oktatási formákhoz. Ezért a tantermeket oktatási blokkokba szervezték, informális tanulási tereket hoztak létre, melyek a tanórán kívüli tanulást és az együttműködést is támogatják. 

A tervezés és kivitelezés során nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságot támogató technológiai megoldásokra. Ezt a célt szolgálja a tetőn elhelyezett 150kW-os napelempark, a megújuló energiára alapuló gépészet, az épület tájolása, az árnyékolási, valamint a fűtési-hűtési megoldások, és a természetes megvilágítás előtérbe helyezése. Az iskola kertjében 15 ezer növényt ültettek el. Az épületet a legmodernebb digitális technikával látták el, mely elsősorban az intézményben folyó oktatást támogatja, de az iskolában a tanításon túl minden kiszolgáló tevékenység, így például a beléptetés és a menzarendelés is digitalizált.