Adószám: 19662927-1-43
Számlaszám: 11705008-20464565
Váltás klasszikus nézetre

Fókuszban a gyermek

A “Fókuszban a gyermek” projekt (továbbiakban program) célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.

Annak érdekében, hogy a programba bevont 66 felzárkózó településen a 0-3 éves gyermekeknek biztosított legyen az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése, nem elég kizárólag rájuk fókuszálni; a családdal, a rokonsággal és a lakókörnyezettel is foglalkozni kell, valamint a velük foglalkozó szakembereket és szolgáltatásokat is meg kell erősíteni. Ezért a program fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve, a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok egészével foglalkozik. Az Ökumenikus Segélyszervezet az alábbi településeken valósítja meg a projektet: Boldogkőújfalu, Vizsoly, Felsődobsza, Kastélyosdombó, Lakócsa, Pusztakovácsi.

Cél, hogy a szegénység intergenerációs átörökítésének megtörése érdekében a beavatkozások összehangolt rendszere hosszú távon is megváltoztassa a gyermekvárás, a szülés körüli időszak és a gondozás-nevelés kultúráját mind a családok, a szülők, mind pedig a szakemberek, intézmények esetében.

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (konzorciumi partner)

A projekt címe: Fókuszban a gyermek

A szerződött támogatás összege: 125 030 017 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. decemebr 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.5-20-2020-00001