fbpx
Adószám: 19662927-1-43
Számlaszám: 11705008-20464565
Váltás klasszikus nézetre

Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány

Az Ökumenikus Segélyszervezet hazai és nemzetközi fejlesztési munkájának is meghatározó értékévé vált a képzés. Az elmúlt évtizedek projektjei között az oktatás valamennyi szintjét megtaláljuk, a bölcsődétől egészen a felnőtt szakképzésig. A segélyszervezet 2020-ban újabb lépést kíván tenni a képzés területén: létrehozza az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítványt, mely bővülő hazai képzési tevékenységeit összefogja. Az alapító szervezeten túl az alapítvány kuratóriumát alkotó neves vezető szakemberek is garanciát jelentenek a meghirdetett célkitűzések magas színvonalon történő megvalósulására.

A segélyszervezet egyúttal nagyszabású oktatási projekt előkészítésén is dolgozik: létre kívánja hozni Magyarország legjobb szakképzést biztosító középiskoláját, azaz technikumát és gimnáziumát. A hazánkban modellértékű intézmény előkészítése 2019-ben szoros együttműködésben kezdődött meg az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és – a Segélyszervezet több korábbi sikeres modellprogramját támogató kiemelt stratégiai partnerével –  a szakképzés fejlesztése iránt elkötelezett Velux Alapítványokkal. A szektorokon átívelő összefogást a segélyszervezet számos a maga területén vezető vállalati partner és szakértő bevonásával erősíti.
Cél, hogy az intézmény inspiráló mintaként szolgáljon és lendületet adjon más hazai középiskolák számára is.

A biatorbágyi technikum és gimnáziumról, és arról, hogy mitől lesz a legjobb

Magyarország kormányának döntése értelmében a technikum és gimnázium a Budapest nyugati agglomerációjában található Biatorbágyon épül fel. Az új iskola 2023 tavaszán nyitja meg kapuit, és felmenő rendszerben 500 diák számára biztosít a hazai oktatási piacon kiemelkedő minőségű oktatást.  Az intézménybe felvételt nyerő diákok a legmodernebb digitális technológiákat használó, 21. századi innovatív nevelési környezetben kapnak támogatást készségeik, személyiségük és ismereteik fejlesztéséhez.

A gimnáziumi képzésen túl a technikum diákjai kiemelkedően piacképes gazdasági tudást kínáló területek: a logisztika, a pénzügy-számvitel, valamint az informatika közül választhatnak szakirányt. A technikum mind az oktatási környezet kialakításában mind az oktatási módszertanban épít a legkorszerűbb nemzetközi és hazai modellekre és tapasztalatokra, illetve hazánkban egyedülálló módon be kívánja építeni a világszerte elismert dán szakképzési rendszer jógyakorlatait és innovációit.

Fontos előnyöket tartogat az iskola közvetlen környezete is: mind az elméleti mind a gyakorlati képzésben meghatározó szerepet szán az intézménynek otthont adó, dinamikusan fejlődő gazdasági régió vállalatainak, szakmai programját velük folyamatos párbeszédben alakítja.

Az iskola nevelési programjában a minőségi oktatás mellett fontos szerepet kapnak olyan ökumenikus, keresztény alapértékek mint a szolidaritás, a közösség vagy a teremtésvédelem.

 

Hírek oktatási tevékenységünkről