Adományozás

Négy évvel ezelőtt kezdték meg működésüket Jelenlét pontjaink Vizsoly és Boldogkőújfalu településeken. Az egyik leghátrányosabb régió, a Gönci járás, összesen 30 települését elérő EFOP 1.5.1-17-2017-00003 „Végtelen lehetőség” – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet modellprojektje a Gönci járásban címmel indított program célja a térség további leszakadásának fékezése, megállítása volt. A

A diagnózis alapú felzárkóztató program a térségre, az ott élő családok körülményeire szabottan kívánt támogatást nyújtani. A projekt tapasztalatait összegző zárókonferenciát augusztus 25-én tartottuk meg Boldogkőújfalun.

Lehel László elnök-igazgató köszöntőjében hangsúlyozta, a Végtelen lehetőség projekt 2018-as indulása mérföldkő volt a Segélyszervezet rászoruló családokat felzárkózásban segítő munkájában. A jelenléten alapuló módszertannal végzett tevékenység sok új tapasztalatot adott a munkatársaknak, és szép eredményeket ért el a területi és társadalmi hátrányok csökkentésében. Az esélyteremtő munka a következőkben országos szinten 11 településre koncentrál majd.

Orosz Zoltán, Boldogkőújfalu polgármestere beszédében kifejtette, hogy mit jelent a település vezetőjének a szemszögéből a Jelenlét pont működése, az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte, a rászoruló családok szegénységből történő kitörését elősegítő szerepvállalása.

 

A projekt hátteréről röviden

A Gönci járás Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járása, a lakosság közel 30 százaléka szolgáltatáshiányos településen él. A térség egyik legmeghatározóbb problémája a munkanélküliség. A szociális segélyezés helyi szereplői a mélyszegénységet tartják az egyik legsúlyosabb problémának. A hátrányos helyzetű tanulók aránya az országos és megyei átlag fölötti.

A Végtelen lehetőség projekt keretében a Gönci járás 30 települését lefedően, vizsolyi és boldogkőújfalui Jelenléti ponttal végezzük segítő tevékenységünket a területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység újratermelődésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében. Eszközrendszere a folyamatos szakmai jelenléten alapuló szociális és közösségi munka.

A leghátrányosabb helyzetű települések támogatása rendszerszintű beavatkozással, hiánypótló szolgáltatások (egyéni és közösségi gyermekfejlesztő programok, települési élménynapok, prevenciós iskolai programok, munkaerőpiaci fejlesztés stb.) valósult meg, mely az azonnali segítségnyújtáson túl hosszú távú fejlesztési folyamatokkal járult hozzá az érintett települések gazdasági, társadalmi hátrányainak enyhítéséhez, a közösségek aktivizálásához, a helyi együttműködések elősegítéséhez, erősítéséhez. A projekt alapcélkitűzése volt az is, hogy az összegyűjtött tapasztalatokat később más régiókban is hasznosítani lehessen.

A Gönci járásban végzett munkánk a Széchenyi 2020 program 400 millió forintos támogatásával valósult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat modell jellegű komplex szociális felzárkóztató Jelenlét programjának kiterjesztéseként.