fbpx
Segíts Te is a Hegyi-Karabahból menekülőknek!
Segítek
Adományozás
  • Negyedik éve támogatja az E.ON Hungária Csoport az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó 2.0 készségfejlesztő programját, mely eddig 600, idén újabb 270 nehéz helyzetű diákot segít a felzárkózásban

 

  • A program során az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tudás mellett a gyerekek társas kapcsolatai, kooperációs és kommunikációs készségei is fejlődnek

 

  • Digitális kompetenciáikat a programban robotika oktatás segítségével fejlesztik, olyan hiánypótló tudást adva a kezükbe, amely a munkaerőpiacon való későbbi boldogulásukat is segíti

🤖 A robotod egy színes sakktábla szélén áll. Az általad ismert programkódok segítségével mozgasd jobbra, balra vagy előre a robotot, úgy, hogy ne essen le a tábláról. De vigyázz, mert a többiek robotjának is pont ugyanez a célja! Ki bírja közületek legtovább a robotját a táblán tartani? 🤖

Ez nem egy egyszemélyes videójáték, hanem az Ökumenikus Segélyszervezet digitális készségfejlesztő programjának, a Kapaszkodó 2.0-nak az egyik csoportos, interaktív, bemelegítő feladata. Miközben saját robotjaikat irányítják, észrevétlenül fejlődik a gyerekek kódolási, robotprogramozási és algoritmikus képessége, számos olyan ismeretet szereznek, amely a jövőben nélkülözhetetlen lesz a számukra.

Negyedik éve zajlik a Segélyszervezet felzárkóztató projektje olyan hátrányos helyzetű diákok részére, akiknek az E.ON támogatásával megvalósuló programok nélkül nem lenne esélyük a digitális kompetenciahiányok leküzdésére. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a Kapaszkodó 2.0 nem csak a hátrányok ledolgozásában hatékony, de életre szóló élményekkel is megajándékozza a benne részt vevő gyerekeket.

Királylány-szabadítás robotprogramozással, animációkészítés, egyszerűen megvalósítható okosotthon-megoldások, robotállat-építés, 3D nyomtatás – többek között ilyen kihívások szerepelnek még a Kapaszkodó 2.0 digitális készségfejlesztő program kisiskolásoknak szóló menüjében. Az Ökumenikus Segélyszervezet – az E.ON Hungária Csoport támogatásával – 2020-ban azért indította el a kezdeményezést, mert azt tapasztalták: a hátrányos helyzetű településeken élő gyerekek – a pandémia következményei miatt különösképpen is – otthonról hozott digitális kompetenciahiányait az iskolarendszer nem képes kiegyenlíteni. Az érintett diákok egyre halmozódó lemaradása így a majdani munkavállalási esélyeikre, egész további életpályájukra kihat.

A program három egymásra épülő lépcsőből áll, és az Ökumenikus Segélyszervezet működési területén, eddig összesen 7 helyszín (Boldogkőújfalu, Olaszliszka, Vizsoly, Lakócsa, Kastélyosdombó, Kürtöspuszta, Somogyfajsz) kapcsolódott be, digitális alapoktatás pedig 18 helyszínen folyik. Elsőként nyári élményhéten vehetnek részt a gyerekek, majd ősztől tanulóműhelyek keretében segítik őket a szakemberek a digitális felzárkózásban. A program megkoronázásaként a gyerekek a tanév végén egy különleges élménynap részesei lehetnek, ahol olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyre egyébként nem lenne lehetőségük. A Kapaszkodó 2.0-ba a korábbi években mintegy 600 gyermeket vont be a Segélyszervezet, a 2022/2023-as tanévben pedig további mintegy 270 gyermek vesz részt a készségfejlesztésben.

A Kapaszkodó 2.0-ás robotika foglalkozásról készített videó az alábbiakban tekinthető meg.

A fejlesztő foglalkozások során nem csak a programozáshoz szorosan kapcsolódó – például az algoritmus-alkotó – képességeik fejlődnek, de játékos, élményteli feladatok megoldása közben az irodalom, a történelem, a geometria vagy a fizika világában is hasznos ismereteket szereznek, valamint angol szókincsük is gyarapszik. A foglalkozások keretében a biztonságos internethasználatra, a hivatalos emailek megírására, a hatékony böngészésre, a Word dokumentumok szerkesztésére is megtanítják őket – ez a tudás valós munkaerőpiaci előnyöket jelent, a megszerzett digitális kompetenciák pedig a későbbi ismeretszerzésüket, akár a programozóvá válásukat is megalapozhatják. Hogy a folyamat eredménye mérhető legyen, a Segélyszervezet a megszerzett kompetenciákat bemeneti és kimeneti méréssel nyomon követi és értékeli.

„Örömteli tapasztalat, hogy a gyerekek feladatátlátási, komplex problémamegoldási készsége is jelentősen javul a Kapaszkodó 2.0-nak köszönhetően. Közben számos tantárgyi hiányosság is felszínre kerül, amit szintén lehetőségünk van korrigálni például a százalékszámítás, a szög, a fok, a mértékegységek témakörében. Azzal a plusz motivációval, amit a robotok „közreműködése” jelent, a gyerekek sokkal nyitottabbá válnak bármilyen tantárgy megtanulására. A pedagógusok visszajelzése szerint a programsorozat az alapvető műveletek, szövegértés fejlesztése mellett nagyban segíti a gyerekek kézügyességének javulását, bővíti az angol nyelvi szókincsüket. Emellett elmélyülnek a társas kapcsolataik, és fejlődnek együttműködési és kommunikációs készségeik is” – nyilatkozta dr. Takács Katalin, az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szociális Fejlesztő Központjának vezetője.
Varga Ivett, az E.ON Hungária Csoport szóvivője úgy fogalmazott: „Amikor a program segítése mellett köteleztük el magunkat, egy olyan utat kerestünk, ahol a gyerekek lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására, a legjobb jövőjük megvalósítására. A Kapaszkodó 2.0 program élményalapú digitális készségfejlesztése nemcsak azonnali előnyöket nyújt a diákoknak az iskolai kihívások során, hanem hosszú távú hatással van a jövőjükre is, mivel elsajátított készségeik a munkaerőpiacon is rendkívül értékesek. A programba került, hátrányokkal induló diákok közül többen ma már informatikus pályára készülnek. Büszkék vagyunk rá, hogy ennek a példaértékű kezdeményezésnek negyedik éve lehetünk cselekvő részesei.”