Adományozás

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedagógusok számára továbbképzést kínál a 2020/21-es tanévben, hogy módszertani támogatást nyújtson, amelynek segítségével a tanárok képesek lehetnek a 21. század kihívásaira és a Covid vírus által kialakult helyzetre szakmailag a lehető legjobb választ adni. Az Ökumenikus Segélyszervezet a képzések szervezésekor szem előtt tartja, hogy 2022 szeptemberében Biatorbágyon gazdasági technikumot fog indítani, ahol az oktatott módszertant kívánja alkalmazni.

A pedagógusképzés költségeit (oktatók díjazása, szakmai anyagok) a Velux Alapítvány fedezi, a résztvevők számára ingyenes.

A továbbképzés 3 modulból áll, de a modulok külön is elvégezhetők.

  • 1. modul: Digitális eszközökkel támogatott projektmódszertan – Dr. Főző Attila László

30 órás online képzés, amelyet a 2020. október-november-decemberi időszakban fogunk megtartani. A képzés a következő elemeket fogja tartalmazni: oktatásban alkalmazható virtuális keretrendszerek, tanórákon és digitális munkarendben használható digitális módszerek, a digitális eszközök támogatásával végezhető értékelés.

  • 2. modul: Digitális oktatási módszerek (flipped classroom, Microsoft megoldások az oktatásban) – Korponai Tamás, valamint a Microsoft oktatási csoportja

A 40 órás online képzés során a résztvevők megismerkednek a fordított osztályterem módszerrel, valamint a Microsoft O365 keretébe ágyazott, oktatásban használható megoldásaival.

  • 3. modul: Pozitív pszichológia – SkillToGo csapata

A 30 órás akkreditált képzés során a tanárok elsajátíthatnak olyan pozitív hozzáállást, technikákat, amelyek egyrészt a pedagógus mentális egészségét szolgálják, másrészt a diákokkal való kapcsolat támogató, előremutató és építő jellegű mivoltát segítik elő. A képzés személyes jelenlétet igényel, és maximum 20 főt tudunk fogadni, a helyszín pedig Budapest. Amennyiben az egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes részvételt, a modul elmarad.

Képzésenként a maximum létszám 20 fő, a helyszín pedig Budapest. Részletek a teljes pályázati kiírásban olvashatók, amelyet a jelentkezés előtt, kérjük, tisztelettel alaposan tanulmányozzanak!

A sikeres pályázókat emailben fogjuk értesíteni.

A képzés(ek)re jelentkezni 2020. szeptermber 30-ig lehet a pályázati kiírásban található linken.

  • Pályázati kiírás pedagógus továbbképzéshez 1,03 MB Letöltés