Adományozás

Folytatódik és új intézményekkel bővül az Ökumenikus Segélyszervezet Gönci járásban 2018-ban indult fejlesztő tevékenysége – átadták a boldogkőújfalui új Jelenlét pont épületét

Négy évvel ezelőtt kezdték meg működésüket az Ökumenikus Segélyszervezet Jelenlét pontjai Vizsoly és Boldogkőújfalu településeken. Az egyik leghátrányosabb régió, a Gönci járás, összesen 30 települését elérő EFOP 1.5.1-17-2017-00003 „Végtelen lehetőség” – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet modellprojektje a Gönci járásban címmel indított program célja a térség további leszakadásának fékezése, megállítása volt. A diagnózis alapú felzárkóztató program a térségre, az ott élő családok körülményeire szabottan kívánt támogatást nyújtani. A projekt tapasztalatait összegző zárókonferenciát augusztus 25-én tartották meg Boldogkőújfalun. 

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, a Végtelen lehetőség projekt 2018-as indulása mérföldkő volt a Segélyszervezet rászoruló családokat felzárkózásban segítő munkájában. A jelenléten alapuló módszertannal végzett tevékenység sok új tapasztalatot adott a munkatársaknak, és szép eredményeket ért el a területi és társadalmi hátrányok csökkentésében. Az esélyteremtő munka a következőkben országos szinten 11 településre koncentrál majd.
Orosz Zoltán, Boldogkőújfalu polgármestere beszédében kifejtette, hogy mit jelent a település vezetőjének a szemszögéből a Jelenlét pont működése, az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte, a rászoruló családok szegénységből történő kitörését elősegítő szerepvállalása.

Az Útitársként a felzárkózásban címmel tartott kerekasztal-beszélgetésen szociális szakemberek osztották meg gondolataikat, az évek során összegyűlt tapasztalataikat. Értékelték a Végtelen lehetőség program eredményeit és vázolták az ezekből fakadó jövőbeni terveket. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója a szakmai fórumon elhangzottakat összefoglalva kiemelte: a komplex támogatást nyújtó projekt alapköve a diagnózis alapú segítségnyújtás. A mobil teamek bevonásának köszönhetően a gyerekfejlesztő munka több településre is tudott koncentrálni.

A Jelenlét pontokon szervezett foglalkozásokban egyre több család, gyermek vesz részt, ahol a közösségépítő foglalkozások mellett tantárgyi fejlesztések, egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenységek, valamint munkaerőpiaci foglalkozások valósulnak meg. A fejlesztések eredményességét bemeneti és kimeneti mérések segítették értékelni, a gyermekek számára kialakított egyéni fejlesztési terveknek köszönhetően a konkrét hátrányok leküzdésére tudtak fókuszálni a kollégák. A szociális szakember szólt továbbá a digitális fejlesztő foglalkozások illetve kompetenciafejlesztés, valamint a prevenciós foglalkozások (pl. emberkereskedelem, prostitúció, játékszenvedély) térségi jelentőségéről. Rácsok Balázs kiemelte továbbá a rászoruló családok életminőségét javító szolgáltatásokban (egészségügyi, eszköztámogatás), a munkaerőpiaci fejlesztésben és a krízishelyzetek kezelésében nyújtott támogatás fontosságát.

A rendezvény keretében adták át az Ökumenikus Segélyszervezet Boldogkőújfalui Szociális Központjának új Jelenlét pont épületét is. Ennek apropóján Kjeld Stigsen, a projektet támogató dániai Velux Alapítványok képviselője ismertette tapasztalatait a programmal kapcsolatban. Az ünnepélyes átadást a Szimfónia programban résztvevő gyerekek előadása tette színesebbé.

A projekt hátteréről röviden

A Gönci járás Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járása, a lakosság közel 30 százaléka szolgáltatáshiányos településen él. A térség egyik legmeghatározóbb problémája a munkanélküliség. A szociális segélyezés helyi szereplői a mélyszegénységet tartják az egyik legsúlyosabb problémának. A hátrányos helyzetű tanulók aránya az országos és megyei átlag fölötti.

A Végtelen lehetőség projekt keretében az Ökumenikus Segélyszervezet a Gönci járás 30 települését lefedően, vizsolyi és boldogkőújfalui Jelenléti ponttal végzi segítő tevékenységét a területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység újratermelődésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében. Eszközrendszere a folyamatos szakmai jelenléten alapuló szociális és közösségi munka.

A leghátrányosabb helyzetű települések támogatása rendszerszintű beavatkozással, hiánypótló szolgáltatások (egyéni és közösségi gyermekfejlesztő programok, települési élménynapok, prevenciós iskolai programok, munkaerőpiaci fejlesztés stb.) valósult meg, mely az azonnali segítségnyújtáson túl hosszú távú fejlesztési folyamatokkal járult hozzá az érintett települések gazdasági, társadalmi hátrányainak enyhítéséhez, a közösségek aktivizálásához, a helyi együttműködések elősegítéséhez, erősítéséhez. A projekt alapcélkitűzése volt az is, hogy az összegyűjtött tapasztalatokat később más régiókban is hasznosítani lehessen.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Gönci járásban végzett munkája a Széchenyi 2020 program 400 millió forintos támogatásával valósult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat modell jellegű komplex szociális felzárkóztató Jelenlét programjának kiterjesztéseként.