Adományozás
Éves jelentés – 2020

Éves jelentés – 2020

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2020-as éve más volt, mint a korábbiak. Tartottuk tavasszal zászlónkra tűzött ígéretünket: nem engedtük el a rászorulók kezét a járványhelyzetben sem. Mindent újra kellett gondolni, megtanultuk hogyan lehet járványhelyzetben is ott lenni a rászorulók mellett, a maszkok mögül is emberi arcot mutatni. A nélkülözőket és bajbajutottakat segítő szolgáltatásaink működtetése és a rendkívüli segélyprogramok mellett, a járvány alatt is folytatódtak a fejlesztések: intézményhálózatunk bővítése, a szociális és fejlesztő központok modernizálása, környezetbaráttá, fenntarthatóvá tétele.

A látványos építkezések mellett a „háttérben” folytatódott a szervezet fejlesztése is: megújuló struktúra, az intézmények szakmai munkájának egységesítése a konzervatív értékek jegyében, a segélyszervezet hatékonyabb működésének elősegítése új rendszerek bevezetésével.

Ahogy itthon, úgy ukrajnai és iraki irodáink munkájában is váratlan kihívásokat hozott a világjárvány. Hosszabb távú programokat megvalósító munkatársaink új kihívásokkal néztek szembe, a tervezett tevékenységeink nagyszabású humanitárius, illetve egészségügyi ellátást támogató programelemekkel egészültek ki. Állandó képviseleteink munkája mellett ebben az évben is több alkalommal nyújtottunk azonnali segítséget krízishelyzetekben, így többek között Örményországban és Libanonban.

A 2020-as évünkről szóló összegzés amellett, hogy alkalmat ad a visszatekintésre, hálára is késztet minket, Teremtőnk és a munkánkat segítő emberek iránt egyaránt. Ehelyütt is köszönetet mondunk sokszínű partneri és adományozói közösségünknek, mely lehetőséget teremt, hogy évről évre többet segítsünk. Ahogy tesszük ezt immár 30 éve: az összefogás erejével.

Köszönjük!

Munkánk számokban

2020 dióhéjban

Január

Január

Ebéd rászorulóknak az FTC sztárjaitól: a Ferencvárosi Torna Club futball-játékosai és további neves sportolói 250 adag melegételt osztottak ki rászorulóknak a Groupama Aréna mellett.

Február

Február

A szeretet nem árt – Országos kampánnyal hívtuk fel a figyelmet arra, hogy van hova fordulniuk a kapcsolati erőszak érintettjeinek. A kampányban a szemléletformáláson túl a gyakorlati segítséghez is utat mutattunk.

Március

Március

Segítségnyújtás a koronavírus idején – nem engedtük el a rászorulók kezét. A segítő munkát úgy szerveztük át, hogy ahol megoldható, a kapcsolattartás ne igényeljen személyes találkozást. A bentlakásos intézményekben biztosítottuk a lakók teljes ellátását.

Április

Április

Segítség a digitális oktatásban – intézményeink munkatársai mindent megtettek, hogy a gyerekek részt tudjanak venni a digitális oktatásban, és hogy a tanuláson túl biztosítsák a sport és a játék lehetőségét is, melyek oldották a bezártság okozta feszültségeket.

Május

Május

Segítség a Ninivei-fennsíkon – Észak-iraki képviseletünk számos humanitárius segélyakciót hajtott végre Irakban a járványhelyzetre reagálva; kórházaknak juttattunk orvosi segédeszközöket, és az érintettek egészségügyi ellátását is segítették programjaink.

Június

Június

Felhőtlen gyermekkor – online közvetített gyermeknapi műsorral lepték meg a rászoruló gyermekeket sztár-önkénteseink. Gyerekeket segítő gyűjtésünkre hívta fel a figyelmet az Iain Lindsay, brit nagykövet által indított, ismert közéleti személyekből álló futólánc a Balaton-környi táv teljesítésével.

Július

Július

Kapaszkodó 2.0 táborok – A digitális oktatásba nehéz körülményeik miatt megfelelően bekapcsolódni nem tudó gyerekeknek először nyári táborokat szerveztünk a tananyag pótlására, majd tanműhelyekben folytattuk a megkezdett munkát és havonta egyszer élménynapokat is tartottunk.

Augusztus

Augusztus

Iskolakezdés együtt – Kilencedszerre hirdettük meg tanévkezdési segélyakciónkat. A koronavírus miatt az eddigiekhez képest további 1000, tehát összesen 2000 nehéz helyzetbe került gyermeket segítettünk egyenként 10 ezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagokkal.

Szeptember

Szeptember

Felzárkózó települések program – 2020-ban immár 6 településen végeztük a közösségfejlesztésen alapuló felzárkóztató tevékenységet. A leghátrányosabb helyzetű települések támogatása hiánypótló szolgáltatások, valamint folyamatos helyszíni jelenlét biztosításával valósul meg.

Október

Október

Összefogás a kárpátaljai rászorulókért – külön segélyakcióval támogattuk a kárpátaljai rászoruló nagycsaládokat, időseket és gyermekeket az a tél beállta előtt. Az országos gyűjtésnek is köszönhetően élelmiszercsomagokkal, valamint téli tüzelő formájában tudtunk segítséget nyújtani.

November

November

Megújult családok átmeneti otthona Szolnokon – megvalósult az intézmény teljes modernizációja, belső felújítása és akadálymentesítése, mely által jobbak lettek az ellátási feltételek és az ellátottak életminősége. Lehetőség nyílt továbbá egy új külső férőhely létrehozására és berendezésre is.

December

December

szeretet.éhség. – A 25. alkalommal, rendkívüli körülmények között meghirdetettt összefogás rendkívüli eredménnyel zárult: 2020-ban is közel 600 ezren csatlakoztak az ország legnagyobb ünnepi összefogásához, mely során 232 millió forint felajánlás érkezett.

Hazai tevékenységünk – 2020

Segítség családoknak, gyermekeknek

Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak: A szervezetünkhöz érkező egyéni segélykérések kezelését 2020-ben is külön intézmény, az Országos Segélyközpont végezte. A központ ebben az évben 59 000 esetben tudott – jellemzően természetbeni – támogatást nyújtani, de munkatársaink további több tízezer kérelmezőt tájékoztattak arról, milyen támogatási formákat vehetnek igénybe az állami ellátórendszeren belül.
A koronavírus miatt érezhetően többen kerültek nehéz helyzetbe, vesztették el állásukat, növekedtek meg a családi kiadások. Ennek érdekében vállalati partnereinknek köszönhetően célzott támogatásokkal segítettük a rászoruló családokat. A kéréseket egy jól képzett szakmai csapat dolgozza fel és határozza meg a segítségnyújtás módját.

Gyermekek fejlesztése – Kapaszkodó program: A 2020-es évben is nagy hangsúlyt fektettünk a rászoruló gyermekek fejlesztésére, felzárkózásuk elősegítésére: Kapaszkodó programunk keretében több mint 3000 gyermek vesz részt rendszeresen fejlesztő foglalkozásainkon. Közülük 586 gyermek segélyszervezetünk családok átmeneti otthonaiban, Krízisközpontjaiban és Félutas házaiban kezdhette újra életét szüleivel együtt.

Arra törekszünk, hogy ne csak az intézményeiben élő gyerekek számára nyújtsunk segítséget, hanem támogassuk az intézmények környezetében élő családokat is. A COVID-19 világjárvány megnehezítette a gyerekfejlesztő programjaink megtartását és megszervezését is. A szolgáltatásaink egy részét át kellett szervezünk az online felületre, de voltak olyan szolgáltatások is amiket átmenetileg fel kellett függeszteni. Munkatársaink törekedtek arra, hogy ne engedjük el senkinek sem a kezét, és mindenkivel kapcsolatban tudjunk maradni.

Nagy feladat volt az intézményeinkben és azokban a szegregátumokban, ahol jelen vagyunk, hogy a digitális oktatás biztosítását segítsük. Kiscsoportos tanulócsoportokat hoztunk létre valamint elindítottuk digitális tanulópáros programunkat is. A nyári időszakban, illetve ősszel, amikor lehetőség volt a személyes találkozásokra táborok, digitális élményműhelyek segítségével segítettük a gyerekek felzárkózását.

Közösségi programokban több mint 3 000 gyerek, több alkalmas fejlesztésen pedig 1 758 gyerek vehetett részt. A COVID járvány miatt a több alkalmas fejlesztések száma közel felére csökkent a tavalyi évhez képest, hiszen voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett ezen szolgáltatásokat nyújtani. Segélyszervezetünk 2020-ban is jelentős szerepet vállalt abban, hogy az iskolakezdés ne jelentsen akkora gondot sok nehéz körülmények között élő gyermek számára. Iskolakezdés együtt! elnevezésű akciónk keretében 2 000 gyermek kapott tanszereket, iskolai felszerelést, ruhát, vagy éppen az iskolába járáshoz szükséges utazási támogatást.

Kiút a szegénységből: Már 5 városban (Budapest, Kastélyosdombó, Miskolc, Orosháza, Szolnok) működtetünk átmeneti otthonokat lakhatásukat vesztett családok számára. Ezek az intézmények a családok együtt maradását szolgálják, és segítenek a továbblépésben is.

2020-ben tovább folytatódott reintegrációs modellprogramunk Kastélyosdombón. A speciális családok átmeneti otthonába költözők mezőgazdasági és állattenyésztési ismereteket sajátítanak el, majd az állami szociális ellátórendszer függőségéből kitörve, önálló új életet kezdhetnek a Segélyszervezet által biztosított sorsfordító házakban. A szociális gazdaság, a háztáji növény és állattartás mellett, gyógynövény felvásárló- és szárító központtal rendelkezik, továbbá a sajtkészítés mellett egy különleges mezőgazdasági projekt kínál bevételi lehetőséget rászoruló családok számára a Somogy megyei településen és a kistérségben. Ez a 2018-ban létrehozott komlóültetvény, amivel újraindult a sör legfontosabb ízesítőjének termelése Magyarországon. A Heinekennel közösen megvalósított kezdeményezéssel egy kereskedelmi szempontból hosszú távon fenntartható programot valósítunk meg, amely hozzájárul a termesztésben résztvevő hátrányos helyzetű családok megélhetéséhez is.

A modellprogramot több családok átmeneti otthonában is elterjesztjük az országban (Miskolc, Szolnok, Mosonmagyaróvár). Az érintett szülők munkaerőpiaci fejlesztésben, a gyerekek egyéni és csoportos fejlesztésekben vehettek részt. A program helyszínei Vizsoly és Boldogkőújfalu településeken is folytatódnak, ahol szintén megjelentek az ezen a módszertanon alapuló tevékenységek.

Felzárkózó Település program: A Felzárkózó Település program 4 településen indult a 2019-es évben, (Kastélyosdombó, Lakócsa, Boldogkőújfalu, Vizsoly) majd a 2020-as évben két új település, Felsődobsza és Pusztakovácsi-Kürtöspuszta kapcsolódott be a programba.

A „Jelenlét Pontok” által kialakított szolgáltatásokat a 2020-as évben járásban közel 1500 fő vette igénybe. Az előző időszak során elkészített diagnózisok és cselekvési tervek alapján tovább zajlik a projektben nyújtott szolgáltatások kialakítása és végrehajtása. A járványhelyzet adta új kihívások a Jelenlét Pontok működését is megnehezítették. A helyszíni jelenlét tovább erősödött az elmúlt évben, a helyi ellátórendszer fontos szereplőjévé váltunk. Folyamatosan zajlanak a gyermekfejlesztő foglalkozások: fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és logopédus bevonásával, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik. Továbbra is fontos és kiemelt feladat a foglalkoztatás erősítése és a lakhatási körülmények javítása, a Segélyszervezettel kapcsolatban álló családok mozgósítása, munkaerőpiacra jutásuknak segítése, valamint a szolgáltatások, programelemek járási szintre való bővítése.

 

Segítségnyújtás hajléktalanoknak

Szervezetünk 2020-ban 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtetett hajléktalanokat segítő központokat. A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intézményeink többet is nyújtottak: személyre szabott segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, munkakeresésben; esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nemcsak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is rendszeresen segítettek. 2020-ban 1250 hajléktalan személy részesült valamilyen formájú segítő szolgáltatásban.

A mindennapi ételosztások során kiosztott közel 270 000 adag étel mellett több mint 5 000 adag meleg ételt adtunk a rászorulóknak rendkívüli, adventi ételosztásunkon.

 

Segítség pszichiátriai betegeknek

Fontos feladat pszichiátriai betegséggel küzdő embertársaink támogatása, megerősítő, tanácsadó szolgáltatások nyújtása. Segélyszervezetünk szakemberei 2 városban, Egerben és Szolnokon segítik Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében a betegeket és családtagjaikat.
Központjaink elsődleges célja egy megtartó, támogató közeg létrehozása, melynek keretében a pszichiátriai problémákra jellemző elmagányosodás érzése feloldható, enyhíthetőek a hospitalizációs hatások, és csökkenthető a kórházi visszaesések gyakorisága, időtartama. Hosszú távú célunk pedig az, hogy elősegítsük a betegek társadalomba való visszailleszkedését.

A 2020-as év rendkívüli körülményeihez alkalmazkodva átalakítottuk intézményeink szolgáltatásait: a csoportok és egyéni konzultációk online formában is elérhetővé váltak. Munkatársaink havonta több alkalommal látogatták meg a gondozottakat, vittek élelmiszert, vitaminokat és volt, aki a klubok anyagait is így kapta meg.

 

Segítség szenvedélybetegeknek

A szenvedélybetegséggel küzdő embertársaink támogatása, megerősítő, tanácsadó szolgáltatások nyújtása kulcsfontosságú feladata szervezetünknek. Szociális szakembereink országosan 5 különböző helyszínen segítik az alkohol, drog, illetve játékszenvedély miatt nehéz helyzetbe került embereket és családtagjaikat. A korrektív szolgáltatások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a megelőző programokra is.

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt ezen szolgáltatásainkat is át kellett alakítanunk. Intézményeink egy részét átmenetileg be kellett zárunk, de ezekben az időszakokban sem hagytuk magára az ellátottainkat. Szolgáltatásaink egy részét online felületre szerveztük át, illetve kialakítottuk az adományok kontakt nélküli átadásának rendszerét is. Sok ügyfelünkkel a telefonos kapcsolattartás segítette, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot.

A korrektív szolgáltatások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a megelőző programok lebonyolítására. Szolnoki addiktológiai központunk szervezésében középiskolások vehettek részt szenvedélybetegséggel kapcsolatos előadásokon, valamint a több éve sikeresen futó Játék határokkal program keretében az ország több pontján zajlottak olyan prevenciós programok és klubfoglalkozások, melyek a játékszenvedély megelőzését tűzték ki célként.

A Játék határokkal program a prevención felül integrációs és disszeminációs elemekből áll, és immár 8 éve működik hiánypótló, komplex programként a szerencsejáték-függőség megelőzésében és kezelésében.
A program integrációs része a függőknek és hozzátartozóiknak segít az önsegítő csoportok működtetésével. 2020-ben hat helyszínen szerveztünk alkalmakat. A 2020-as évtől kezdődően az ügyfeleknek a csoportfoglalkozások mellett egyéni esetkezelésen is lehetőségük van részt venni.
A program részét képezi az Információs pontok hálózata. Ennek célja, hogy hangsúlyossá váljon a fő üzenet: van segítség, van hely, ahol ezzel a betegséggel foglalkozni tudnak. Az Info pontokat 2020-ban összesen 357 ügyfél kereste fel.

 

Segítségnyújtás bántalmazás áldozatainak

2020-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a kapcsolati erőszak áldozataira. Az erőszak elől menekülő anyukáknak és gyermekeiknek menedéket adó Védett Házban 67 családnak adtunk lakhatást és oltalmat.

Kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszerünk 3 Krízisközponttal, 2 Félutas házzal, 3 Titkos Menedékházzal, 1 Online tanácsadó szolgáltatással és 4 Krízisambulanciával segíti a kapcsolati erőszak áldozatait. Ebben az évben is tovább folytatódott A szeretet nem árt kampányunk, melynek fő üzenete, hogy egy kapcsolatban semmi nem teszi elfogadhatóvá az erőszakot. Az általunk létrehozott oldalon (www.aszeretetnemart.hu) elérhető a szervezet anonim tanácsadása, valamint sok hasznos információ az áldozatok, valamint az őket segítő szakemberek számára. A kifejezetten kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozó intézményeink évről évre fejlődnek, szolgáltatási palettájuk bővül. Az ellátottak száma 2018-as évben 430 fő volt 2019-ben ez a szám 574 fő, 2020-ban pedig már 1048 fő.

2020-ban is folyamatos volt az egyeztetés a minisztériumokkal. Segélyszervezetünk részt vett egy krízis ellátást is érintő kutatásban, szakembereink pedig továbbra is együttműködnek a területet érintő jogszabály alkotási folyamatokban.

 

Nemzetközi tevékenységünk – 2020

2020-ben is több válságövezetben nyújtottunk segítséget. Irakban, Ukrajnában és Afganisztánban folytatódtak nagyszabású fejlesztési programjaink, még ha ezek végrehajtása sok esetben nagy nehézséget jelentett a korlátozások, zárlatok miatt.

Humanitárius programjainkat alapjaiban befolyásolta a koronavírus járvány megjelenése határozta meg: az volt a célunk, hogy minél több helyszínen, és minél több rászorulónak tudjunk támogatást nyújtani a COVID19 elleni védekezésben. Ezt számos országban sikerült megvalósítanunk (Irakban, Libanonban, Pakisztánban), de kiemelkedik Ukrajna, ahová az év folyamán szinte folyamatosan szállítottunk védőfelszereléseket és eszközöket, amelyekkel a lakosság és egészségügyi intézmények védekezési erőfeszítései kaptak támogatást.

Az év folyamán más katasztrófa-helyzetekben sem maradtunk tétlenek: segítséget nyújtottunk a beirúti robbantás, a jemeni és örmöny háború, valamint a szudáni áradás károsultjainak és érintettjeinek is.

 

Afganisztán

Segélyszervezetünk 20 éve, 2001 óta van jelen Afganisztánban. Az ország északi részében található Mazar-I-Sharif városban működő irodánk egész évben intenzív koordinációs és szakmai munkát végzett.
2020-ban az ENSZ Világélelmezési Program (WFP) kabuli irodájával 5 projekt végrehajtására írtunk alá megállapodást. A programok során 2750 tonna élelmiszer került kiosztásra, illetve különböző helyi vidékfejlesztési, katasztrófa-megelőzési és képzési programok valósultak meg. A közvetlen kedvezményezettek száma 125 643 fő volt. A programok összértéke – beleértve az átadott élelmiszer és „cash for work” típusú programok értékét – meghaladta a 800 millió forintot. A fegyveres konfliktusok mellett Afganisztánt is súlyosan érintette a koronavírus járvány. A munkatársak biztonsága, valamint a projektek sikeres végrehajtása érdekében különböző biztonsági, korlátozó intézkedéseket vezettettünk be mind a helyi irodánk működésére, mind pedig a programok végrehajtására vonatkozóan.

 

Erdély

2020-ban is segítettük Erdélyben a marosvásárhelyi árva gyermekeket és a helyi idősek otthona lakóit. Az iskolakezdéskor összesen 500 tanszercsomaggal támogattunk rászoruló diákokat, nagycsaládosok gyermekeit illetve árvákat, míg adventkor karácsonyi tartósélelmiszer és ajándékcsomagokat vittünk a nélkülözőknek. A karácsonyi 6 tonna adomány a családok ellátása mellett fél évre biztosította a Lazarénum Alapítvány intézményei által támogatott gyermeket: egy 35 fős gyermekotthon, egy 22 fős árvaház és egy 52 fős idősek otthona tartósélelmiszer ellátását. A segélyszállítmány része volt ezenkívül tisztító- és fertőtlenítőszer adomány, valamint védőruházat is, amely az idősek biztonságos ellátását hivatott elősegíteni.

 

Irak

2020-ban a „helyben segítés” mottóval elsősorban Irakra összpontosítottunk nemzetközi területen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 2016-ban megnyitott erbili humanitárius képviseletünk tovább bővítette tevékenységét Irak területén azzal a céllal, hogy az otthonaikból elüldözött keresztény családokat támogassa és az Európába irányuló migrációs válság gyökereinek kezeléséhez hozzájáruljon. Állandó helyszíni jelenlétünk, három kiküldött magyar munkatársunk, valamint 10 fős helyi stábunk  lehetővé tette a projektek rendszeres helyszíni ellenőrzését, a nemzetközi koordinációban való állandó részvételt és az intenzív forrásszerzést.

A koronavírus gyors terjedése miatt a márciustól felfüggesztettük bagdadi irodánk működését, és Erbílben is az összes alkalmazott otthonról folytatta a munkavégzést. A lezárások ideje alatt sikeresen hajtottunk végre egy egészségügyi segítségnyújtási projektet a Ninive-fennsíkon. A szövetségi területeken szigorú kijárási tilalom volt érvényben, így csak októberben állt vissza a teljes munkaidőben történő irodai munkavégzés az erbíli és bagdadi irodánkban.

A rendkívüli körülmények ellenére segélyszervezetünk fejlesztési projektjeinek nagy része az eredeti ütemezés szerint haladt a 2020-as évben is.
2019 őszétől 2021 januárjáig tartottunk fenn egy közösségi központot az iraki kormányzati területen, a Ninive-fennsíkon lévő Qaraqosh városában, amelyben a nők foglalkoztatását támogattuk kézműves technikákat oktató képzésekkel, valamint az elkészült termékek értékesítésében való segítségnyújtással. A szövő és szőnyegkészítő tanfolyamokon 160-an vettek részt.

Az év folyamán helyi partnerszervezeteinkkel együttműködve több segélyáru osztásra került sor Iraki-Kurdisztán régió területén. E tevékenységek a belső menekültek számára jelentettek gyorssegélyt.
Hat település vízellátását javítottuk a Ninive-fennsíkon: a települések vízhálózatát újítottuk fel, illetve építettük ki, valamint egy öntözőcsatorna rekonstrukcióját hajtottuk végre. Ezenfelül további hat településés vízellátását állítottuk helyre egy közel 3 km-es hosszúságú öntözőcsatorna megtisztításával és felújításával. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával egy víztisztító berendezést is adományoztunk Karemles településének.

Folytatódtak nagyszabású oktatási programjaink is. A Ninive-fennsíkon elsősorban keresztények lakta 4 településen újítottunk fel és szereltünk fel részlegesen iskolákat. A felújítási munkáknak köszönhetően összesen 1557 diák mindennapi tanulási körülményeit sikerült javítanunk.
Iraki-Kurdisztán területén három belső menekülttáborban kezdtük el – pszichoszociális és közösségépítő tevékenységként – különböző profilú képzések, valamint gyerekfoglalkozások megszervezését és lebonyolítását.

Már 2019-ben munkánk fókuszába került egy sérülékeny célcsoport, a jazidi közösség, akik közül még mindig több százezren nem tudtak otthonaikba visszatérni. Ennek keretében három projektelem megvalósításán dolgozunk: Rambosi településén egy egészségügyi központot építünk fel, al-Wardiya-ban pedig egy egészségügyi központot újítunk fel.  felújítása zajlik. Khanke településén a munkahelyteremtés jegyében egy pékséget hozunk létre, amely során a kiválasztott kedvezményezettek alapvető oktatásban részesülnek, majd a felépített pékség-épületben tartott tréningek alkalmával a gyakorlati tudást is megszerzik.

Folytatódott a 7 millió eurós támogatási összegű Qudra 2 projekt, melynek fő célja a menekültek, belső menekültek, lakhelyükre visszatérők és helyi közösségek ellenálló-képességének növelése. Ehhez a célhoz a megélhetési lehetőségek megteremtésével és támogatásával, valamint a civil társadalom szereplőinek kapacitásfejlesztésével járulunk hozzá.
2020-ban, a projekt első teljes évében a tevékenységek elsősorban a kurdisztáni autonóm régió területén zajlottak. A megélhetési lehetőségek bővítése a mezőgazdaság és a vállalkozás-fejlesztés területét érintette. Ez utóbbi egy komplex programban kerül megvalósításra: a vállalkozók üzleti képzéseken vesznek részt, majd az üzleti terv elbírálását követően kapnak egyénre szabott eszköztámogatást. A mezőgazdasági fejlesztés egyrészt infrastrukturális fejlesztések, másrészt egyéni képzési és eszköztámogatások mentén valósul meg. Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében négy öntözőcsatorna-rehabilitációs munkát indítottunk, az egyéni mezőgazdasági eszköztámogatásokból pedig 139 család részesült. Összesen 60 család részesült élőállat támogatásban is. 73 résztvevővel indult el egy belső menekült táborban zajló, egyetemi professzorok által tartott képzés, amely a termelési alapoktól a piacra jutásig fedi le a teljes termelési ciklust. A szektor további fejlesztésének érdekében, Erbílben a mezőgazdasági kutatóintézettel való együttműködésben magminőség-kutatási és hidroponikus növénytermesztéssel kísérletek is zajlanak.
A civil szektor kapacitásfejlesztése pedig társadalmi kohéziót szolgáló tevékenységek megvalósításához szükséges képzéseken és eszköztámogatáson keresztül zajlik.

Az Evangélikus Egyház támogatásából a Qaraqush-i kórház épületeinek belső kommunikációját tudtuk fejleszteni: egy speciális telefonrendszert építettünk ki a kórházon belül. Az Unitárius Egyház támogatásának köszönhetően pedig egy árvaházat segíthettünk: az itt élő 30 gyermeknek téli ruházatot, takarókat biztosíttunk, az intézménynek pedig fűtőtesteket és egy nagy teljesítményű porszívót adományoztunk.

 

Libanon

Segélyszervezetünk augusztus elején hirdetett összefogást a bejrúti robbanás károsultjainak megsegítésére. Libanon fővárosában az augusztus 4-ei robbanás következtében számtalan lakóépület, iskola és kórházak rongálódott meg. Ezek közül helyi partnerünk, az Örmény Apostoli Egyház segítségével több mint 10 család házának újjáépítését támogattuk.

Ezentúl a koronavírus-járványhelyzet miatt krízishelyzetbe került, rászoruló családokat is támogattuk. Partnerünkön, a Libanoni Örmény Prelátuson keresztül 626 családnak segítettünk: fertőtlenítőszereket és higiéniai cikkeket – orvosi maszkot és kesztyűt, valamint élelmiszercsomagot biztosítottunk gyerekes többcsaládoknak és időseknek.

 

Örményország

Az örmény-azeri konfliktusban menekültté vált örmény családokat segítettük meg gyorssegéllyel. A Hungary Helps Ügynökség támogatásával humanitárius programot indítottunk a térségben a Hegyi-Karabahból elmenekült emberek támogatására. Menedéket, ételt, higiéniai és egészségügyi cikkeket, ágyneműt, ruházatot biztosítottunk a rászorulóknak. A projekt keretében összesen 330 családot (2286 fő) segítettünk.

 

Szudán

Szudánban a Nílus és a Kék Nílus példa nélküli áradása súlyos károkat okozott. A Hungary Helps Ügynökség támogatásával egy humanitárius program végrehajtásával reagáltunk Kartúm külső kerületeiben, illetve az áradások által súlyosan érintett régióban. A projekt fő célja nem élelmiszer jellegű árucikkek (takaró, szúnyogháló, matrac) beszerzése, árvízkárosult családoknak történő átadása, valamint higiéniai csomagok osztása volt. A projektet helyi partnerünk, a Norwegian Chuch Aid közreműködésével hajtottuk végre, ennek eredményeként 150 NFI csomag és 208 higiéniai csomag került kiosztásra.

Ukrajna

Továbbra is folyamatosan segítjük a rászoruló kárpátaljai családokat. A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) támogatásának köszönhetően rendszeres élelmiszer és higiénés csomagok mellett téli tüzelővel, valamint adománygyűjtéseink alkalmaival iskolakezdéskor tanszercsomaggal támogatjuk a diákokat, karácsonykor pedig ünnepi ajándékcsomagokkal lepjük meg a családokat. A rendkívüli koronavírus-helyzetre tekintettel ez kiegészült a fertőtlenítőszer és higiéniai eszközökre is.
Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek fejlesztésére, a hátrányos helyzetű családokban élők felzárkóztatására. A rendszeres alkalmakat Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház programok keretében szervezzük meg, szintén az MJVSZ támogatásából. Az immár hagyományossá vált Beregszászi Jótékonysági Félmaraton ugyan a járvány miatt csak online került megrendezésre, de a kapcsolódó adománygyűjtés nem maradt el: ennek az összegét is kárpátaljai családok megsegítésére fordítottuk.

A határon túli magyarságot érintő fejlesztések keretében bölcsődét, illetve óvodát alakítunk ki Beregszászon illetve Korláthelmecen, hogy a gyermekek minőségi ellátásban részesülhessenek.

Ukrajnában a 2020-as évben a gazdasági nehézségek mellett a koronavírus járvány terjedése jelentős kihívások elé állította az országot és az egészségügyi ellátást biztosító intézményeket. Ukrajna és Kárpátalja esetében a diagnosztizáltak COVID-19 fertőzések és a halálesetek száma rendkívül magas

A koronavírus járványhelyzet kialakulásának első napjaiban megkezdtük Kárpátalján azon intézmények támogatását, amelyek az érintett lakosság ellátásban vállalnak szerepet. Fertőtlenítő szereket orvosi maszkokat, higiéniai eszközöket biztosítottunk beregszászi egészségügyi és szociális intézményeknek és rászoruló helyi lakosoknak. Ezenfelül élelmiszer és higiéniás csomagokkal is támogatjuk a nehéz helyzetben élőket, valamint egészségügyi dolgozókat. A magyar kormány COVID19 védőeszköz támogatását szervezetünk juttatta el a kárpátaljai kórházaknak, egészségügyi intézményeknek. A járvány idején az egészségügyi szolgáltatások Kárpátalján is csak korlátozottan érhetőek el, ezért a a Doktor24 Egészségközponttal videókonzultációs orvosi tanácsadás lehetőségét tettünk elérhetővé kárpátaljai magyaroknak.

A koronavírus elleni védekezést segítette az a szakmai út is, melynek keretében egy 9 fős orvoscsoport érkezett hazánkba 2020. július 5-11. között. Az út célja az volt, hogy csoport tagjai a Magyarországon alkalmazott hatékony COVID-19 járványkezelési módszereket a helyszínen, első kézből ismerjék meg, majd hazatérve be tudják építeni saját munkájukba.

2020 júniusában a heves esőzések következtében Nyugat-Ukrajna öt megyéjében súlyos károkkal járó árvízi helyzet alakult ki a Tisza és a Dnyeszter vízgyűjtő területén. Az árvizet követően a Hungary Helps Ügynökség nyújtott támogatást, melynek felhasználásáról segélyszervezetünk gondoskodott. Ennek eredményeként 1167 árvízkárosult család kapott összesen 2334 segélycsomagot.

A kelet-ukrajnai Herszonban Krízisközpontot alakítunk ki a Hungary Helps Ügynökséggel együttműködésben, ahol a városban élő családon belüli erőszak áldozatainak kívánunk segíteni az infrastrukturális támogatás mellett a központ munkatársai számára nyújtott szakmai tanácsadással is. A krízisközpontokban a kapcsolaton belüli erőszak kezelése kapcsán olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretében a bántalmazottak komplex ellátást kapnak. Ennek következtében aktív szerepet tudunk vállalt a herszoni krízisközpont munka folyamatainak, módszertanának kialakításában és működtetésében.

 

Önkéntesség

Az önkéntesség szervezetünk egyik alapértéke, még ha 2020-ban a járványhelyzet következtében az eddigi évekhez képest kevesebb tevékenységben vehettek részt az önkéntesek: a segélycsomagok összekészítése, melegétel csomagok összeállítása, nyári táborok, gyerekprogramok, szociális intézményekben étkeztetés, adminisztrációs feladatok, adománygyűjtő akciók mind sokszínű, változatos lehetőséget kínáltak a bevonódásra, melyeket a legbiztonságosabb körülmények között valósítottunk meg. Az önkéntes tevékenységekről jelenléti ív, nyilvántartás készült, illetve az előírt esetekben szerződés megkötésére is sor került.

2020-ban 366 fő önkéntes összesen 2075 önkéntes munkaórát teljesített segélyszervezetünk programjain, amely a pandémia miatt csökkenést jelentett a 2019-es évhez képest. Az önkéntesek megtartása és elkötelezettségük növelése érdekében online találkozókat szerveztünk az önkéntesekkel. Az Önkéntesség Világnapja alkalmából a 2020-ban a kiváló szolgálatot ellátó önkénteseknek házhoz vittük a köszönetet.

Pénzügyi adatok

 

Bevételek támogatott terület szerint (Ft)

Bevételek forrás szerint (Ft)

Kiadások támogatott terület szerint (Ft)

Részletes beszámoló és hivatalos dokumentumok