Adományozás

10. Partneri Találkozó

2018. november 12-én immár tizedik alkalommal került sor az Ökumenikus Segélyszervezet éves Partneri Találkozójára. Az eseménynek évek óta otthont adó MüPa üvegtermében ezúttal több mint 80 vállalati partner vezető képviselői gyűltek össze, akiket a rendezvény házigazdájaként Kovács Koko István jószolgálati nagykövet köszöntött.

Lehel László elnök-igazgató beszámolóját néhány a Segélyszervezetet jellemző összegző adattal indította, majd a 2018-as év kiemelt programjairól, vállalati együttműködéseiről, valamint a partnereknek kínált kapcsolódási pontokról adott áttekintést. Lehel László elmondta, hogy a Segélyszervezet eddigi története során 39 országban,  közel 36 milliárd forint értékben segített. Az elnök-igazgató elmondta: mára több mint 300 munkatárssal, 13 hazai szociális és fejlesztő központ országos hálózatának 64 szolgáltatásával segítik a rászorulókat. 

A Segélyszervezet kiemelt céljai között Lehel László kiemelte a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, a több mint 2000 gyermeket rendszeres közösségi és fejlesztő programokkal segítő ún. Kapaszkodó programot. Említést tett az Olaszliszkán pályázati és vállalati támogatásból nyíló új Biztos Kezdet Gyermekházról, a vállalatoknak köszönhetően megvalósuló közösségi és fejlesztő programokról, valamint a bővülő Esély táborokról. Köszönetet mondott a rendszeres adománygyűjtő kampányok támogatóinak, valamint azoknak a cégeknek, akik a Segélyszervezet intézményeiben zajló fejlesztésekhez nyújtanak támogatást. Szólt a kilenc éve indult kastélyosdombói modellprogramról, a program részeként működő szociális gazdaság kiemelt fejlesztéseiről. Számos partner nyújt segítséget a hátrányos helyzetű családok krízistámogatásához, illetve az újraindított Idősek Gondozóháza működtetéséhez. Beszámolt a szervezet társadalmi szemléletformáló erőfeszítéseiről kapcsolati erőszak elleni és a játékszenvedély elleni küzdelem területén, valamint szólt a 2018-ban megnyílt krízisambulanciákról. Nemzetközi kitekintésében kiemelte a szervezet jelentős Iraki segélyprogramját, valamint a Segélyszervezet Ukrajnában végzett munkáját.

A kapcsolódási pontok között a stratégiai partnerség, projekt támogatás, illetve adománygyűjtő partnerség mellett olyan új támogatási lehetőségekre is kitért, mint a Sauska pincészet által erre a szeretet.éhség. kampány támogatására készített CUVÉE bor illetve a Kastélyosdombói Sajtműhely termékeinek megvásárlása, végül pedig a  közelgő szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés bekapcsolódási lehetőségeit ismertette.  Az elnök-igazgató végül köszönetet mondva a támogatók együttműködéséért hangsúlyozta, hogy a hosszú távú munka elképzelhetetlen azok nélkül a vállalati és kommunikációs partnerek nélkül, akik egész évben a Segélyszervezet mellett állnak.

Az esemény második része Lévai Anikó pohárköszöntőjével vette kezdetét. A jószolgálati nagykövet visszatekintve az elmúlt évre megköszönte a támogatók egész éves segítségét, és hozzátette e támogatások sokszínűsége mögött végső soron a szeretet áll. Egyúttal arra kérte a jelenlévőket, hogy a következő évben is álljanak a kitűzött célok mellé és adományaikkal segítsék a segélyszervezetet.

A rendezvény hangulatáról a Virtuózokból ismert Szüts Apor és Sándor Zoltán gondoskodott Astor Piazzola: Libertangó című művének előadásával adva bensőséges hangulatot a koccintásokat követő beszélgetéseknek, melyekben idén is az év végi események tervezésének, illetve a következő év lehetőségei feltérképezésének jutott a főszerep.